Hopp til innholdet

Hva er WiFi4EU?

WiFi4EU er et program som finansierer kommuner i hele EU for å installere gratis internettilgang , og er spesielt rettet mot tillate innbyggere og turister for å koble seg til overalt via Wi-Fi . Den europeiske unionen har investert til sammen 150 millioner euro, og takket være dette budsjettet har nesten 9,000 kommuner allerede en Wi-Fi-nettverksinfrastruktur som de kan koble seg til Internett.

Driften av dette WiFi4EU-programmet for å subsidiere kommunene med offentlige penger er veldig enkelt. Kommunene som har bedt om forespørsel etter ankomst blir valgt, med de relevante geografiske justeringene. Kommisjonen finansierer deretter installasjonen, men driftsdataene (for eksempel Internett-tilkoblingen) bæres av kommunen selv, og det er nødvendig at denne Internett-tilgangen varer minst 3 år.

Eierskap over ditt gjestenett

Sky id WiFi4EU er bygd på vår eksisterende teknologi, som medfører at mange av våre fordeler følger med denne løsningen.
Kort fortalt: Eierkskap over dine løsninger.

Intuitiv portal

En intuitiv, brukervennlig og sikker løsning som alltid er oppdatert iht. krav fra WiFi4EU.

Spisskompetanse

Med vår spisskompetanse innen onboarding av WiFi og lange erfaring med forvaltning av nettverkverk kan vi ofte levere innenfor rammer våre konkurrenter mener ikke er mulig